About

Jag startade eget Arkitektkontor 2012, kontoret är beläget i Stockholm. Med lång erfarenhet av branschen ser jag nu möjlighet att realisera idéer och tankar, som vuxit fram under tiden. Mitt huvudområde är villor och fritidshus.

Jag gör kundunika lösningar och konceptprodukter, baserade på livsstil och hög kvalité.

Jag efterstävar enkla och logiska lösningar som tar tillvara givna kvalitéer och önskemål från kunden.
Energisnåla och miljöanpassade hus gäller i framtiden, jag vill skapa en fungerande helhet som håller i längden. Detaljer och material väljs och utformas med omsorg för att nå ett lyckat slutresultat. En enkelhet att leva i.