HUS-01

TYP: Fritidshus
STORLEK: 158 kvm
PLATS: Södertäljeviken
KUND: Privtkund
BYGGARE: Sjöberg & Termé  Passiv/ lågenergihus
ÅR: 2012 påbörjas i sommar

BESKRIVNING: 
Mycket brant tomt i söderläge med utsikt över fjärden.
Berget vrider sig och bidar en kilformad avsats.
Sprängning av berget ger stora problem med massorna som bildas.
Det naturliga är att bygga  anpassat efter berget.
Sovrum mot utsikten, mot berget finns teknik tvätt och wc.
Bergets vridning fångas upp i den övre huskroppen och återskapar bergets avsats. 
Avsatsen bildar en terrass som flyttar ut  husets  sociala funktionerna och köket till en plats för sommar liv.